Navigace

Obsah

Místní značení  Naučná stezka okolím Dačic

 Naučná stezka dlouhá asi 13 km nabízí procházku po přírodních zajímavostech města Dačice a jeho         bezprostředního okolí. Propojuje přírodní památky Toužínské stráně, Moravská Dyje a Dubová stráň a další   přírodně hodnotná místa. Stezka je určena pro pěší návštěvníky, některé části jsou pro cyklisty nesjízdné.

V terénu je značena zelenobílým čtvercem rozděleným úhlopříčkou z levého horního rohu do pravého horního rohu. Značení vám pomůže v orientaci při Vašem putování.

PočeRybniční kaskádat zastavení: 11

Délka: 13 km

Obtížnost: střední

Doba absolvování: cca 2,5 hodiny

Nejníže položený bod: 458 m n. m.(zast. č. 3 u řeky)

Nejvýše položený bod: 527 m n. m.(zast. č. 9 - Kostelní Vydří)

 InforBroukoviště v zámeckém parkumační systém instalovaný   na jednotlivých zastávkách je tvořen   popisem daného místa, jakož i výčtem   významných živočichů a rostlin, které   se zde vyskytují. Vybraná stanoviště   jsou vybavena jednoduchým přístřeškem s lavičkou a stolkem pro krátký odpočinek a případné občerstvení.

Stezka vyznačená na mapě

Prospekt k naučné stezce