Navigace

Obsah

TuristickRozcestníké trasy značené Klubem českých turistů

Zelená - do Telče a Slavonic

Modrá - přes Bílkov na Bábu a na rozcestí Nová Říše-Krasonice

Žlutá - přes Toužín, Cizkrajov a Stálkov až na Landštejn

Červená - přes Borek a Třebětice do Jemnice nebo na opačnou stranu do Českého Rudolce

TuristiDačicecký okruh po Dačicích

Průvodce okruhem, který vás provede kolem nejvýznamnějších dačických míst tak, abyste nevynechali žádnou pamětihodnost a dozvěděli se o ní to nejdůležitější.

DyjeÚdolím Moravské Dyje

Dvě významná města regionu – Telč a Dačice – spojuje tok Moravské Dyje. Řeka je tu ještě mladá, nevyspělá, šířkou i množstvím vody podobná spíš většímu potoku. Při jejích březích leží řada vsí, většinou s bohatou historií i zajímavými památkami. Putování není příliš náročné, bez větších výškových rozdílů, závěrečné kilometry pošlapeme po silnici.

Moravská DyjeVydří stezka

10 km po zelené turistické značce od mlýna k mlýnu (viz. dále Po stopách mlýnů na Moravské Dyji). Trasa začíná informační tabulí v Dačicích u silničního mostu přes řeku Dyji (rozcestník KČT) a má 9 zastávek s informačními tabulemi. Průvodkyní vám bude vydra Loira a dovede vás až do Starého Hobzí. Odtud se můžete vrátit autobusem zpět do Dačic.

!!! Vydra Loira si připravila na informačních tabulích úkoly pro děti - s sebou tužku, papír a foťák!!!

Po stopách mlýnů na Moravské Dyji

Po zelené turistickmlýny na Dyjié značce z Dačic do Starého Hobzí (kopíruje Vydří stezku) - míjet budete postupně Homolkův, Schüllerův, Frelův, Hejbalův, Spálený, Vӧlfův a Loucký mlýn, po kterých zůstala z velké části už jen chátrající stavení a zarůstající náhony.

KoCesta pro pěšílem Dačic pěšky

Dvanáct tipů na pěší výlety z Dačic. Určeno pro ty, kteří se nebojí použít kompas nebo buzolu, neboť trasy nejsou vedeny jen po značených stezkách.

 1. Výprava na Kleniční vrch
 2. Kolem Šmelcovny do Českého Rudolce
 3. Na stříbrné doly
 4. Výstup na Plec
 5. Nejen na Bábu
 6. Z Myslůvky do Dačic po kramářské silnici
 7. Černičský rybník a opevněný mlýn
 8. Vysočinou ke Grázlově jeskyni
 9. Z Urbanče kolem mlýnů do Cizkrajova
 10. Na Hradisko a Bradlo
 11. Z Velké Lhoty přes Hradisko a Pivničky za koupáním na Chytrově
 12. Z Vrchů rovnou na koupaliště

Naučná sNaučná stezkatezka kolem Dačic

Naučná stezka dlouhá asi 13 km nabízí procházku po přírodních zajímavostech města Dačice a jeho bezprostředního okolí. Propojuje přírodní památky Toužínské stráně, Moravská Dyje a Dubová stráň a další přírodně hodnotná místa. Stezka je určena především pro pěší návštěvníky.

Kostelní VydříZ Dačic za karmelitány do Kostelního Vydří

Na odpočinkovou procházku je možné se vydat z Dačic kolem kaskády rybníků, která je součástí naučné stezky po udržované cestě, na kterou se dostanete přímo z Hradecké ulice od rybníku Vražda kolem koupaliště. Dominanta Kostelního Vydří, kterou je karmelitánský klášter s kostelem Panny Marie Karmelské, je dobře viditelná ze širokého okolí.

Rudolecký rybníkGraselova stezka v Českém Graselova stezkaRudolci

Do Českého Rudolce, který leží 9 km od Dačic, je možné zajet autem nebo využít autobusovou dopravu. Graselova stezka stojí za to. Zavádí turisty do lesnatého kopcovitého terénu plného ojedinělých kamenných útvarů. V postupném stoupání se dostaneme až do nadmořských výšek téměř 700 m v překrásné krajině Horního a Dolního Radíkova.