Navigace

Obsah

Židé v Dačicích

židovská  hvězda19. května 1942 došlo k transportu dačických Židů do Terezína. Jednalo se o 30 lidí z rodin: Grünfeldova, Jelínkova, Vohryzkova, Freundova, Zimmerova, Stukartova, Guttmannova a Schulzova. Po válce se vrátili pouze sestry Olga a Marta Zimmerovy a Heřman Schulz, který se zachránil včasným odchodem do Anglie.

Židovské obyvatelstvo žilo v Dačicích necelých sto let, židovští obchodníci se zapojili do života města, vybudovali si slušné společenské postavení a byli přirozenou součástí života celého regionu. I přesto, že pár dačických Židů přežilo tragédii holocaustu, stalo se židovské etnikum po válce pro Dačice i celou jihozápadní Moravu pouhou minulostí.

 

Pamětní deska dačickým obětem holocaustu

Pomník v Kancnýřově sadu na Palackého náměstíV r. 2003 byla na pomník padlým v I. sv. válce v Kancnýřově sadu umístěna pamětní deska těmto dačickým obětem holocaustu.

Davidova hvězda na pomníku padlým v Kancnýřově sadu na Palackého náměstíDeska se jmény obětí holocaustu

Židovské památky na Dačicku a Slavonicku

Na Dačicku a Slavonicku se dochovalo několik židovských hřbitovů a jediná synagoga v historickém centru Slavonic v ulici Jana Švermy, která byla přestavěna na obytný dům. Synagoga byla postavena roku 1895 a sloužila pro bohoslužby až do roku 1938.


Židovské hřbitovy

„Na koho se vzpomíná, je živ, mrtev jest ten, kdo je zapomenut“ – tato myšlenka patří k základním pilířům židovského náboženství, kterým je úcta k mrtvým.

 

Židovský hřbitov - hebrejsky bejt chajim (dům života), bejt olam (dům věčnosti) či bejt kvarot (pohřebiště) se liší od křesťanského zejména:

- nenarušitelností hrobů (židovský hřbitov nesmí být nikdy narušen, proto se pohřbívalo z důvodu plošného omezení hřbitova nad původní hroby a uměle se tak navyšoval celý terén hřbitova)

- vzdáleností hřbitova od synagogy – smuteční obřad nebyl vázán na kostel jako u křesťanských zvyklostí. Hřbitov byl často umístěn daleko od obcí (i na katastru vedlejší obce), na strmých svazích či v blízkosti popraviště a jiných nejméně lukrativních pozemcích, které byly Židům prodávány. V 19. století, kdy byla židovská menšina zrovnoprávněna, došlo k tvorbě oddělení pro židovské pohřby na moderních komunálních hřbitovech.

 

Vzhled náhrobků

- typ náhrobku a umělecké ztvárnění je závislé na místních zvyklostech, použitém materiálu (tvrdosti a tvárnosti kamene) a na období, ze kterého pocházejí

- nápisy jsou do 19. století většinou hebrejské, později kombinované (česko-hebrejské, německo-hebrejské…)

- náhrobek je zdoben vegetativními či ornamentálními vzory, symboly odkazujícími na zaměstnání zemřelého (nůžky, kniha apod.) či jméno zemřelého (podoby zvířat – lev, ryby apod.), dále můžete na náhrobku objevit Davidovu hvězdu nebo korunu a symboly potomků starožidovských rodů (žehnající ruce – kohanité, konévka či miska – levité).

 

Věděli jste, že:

- židovský hřbitov nenavštěvujeme o šabatu (od pátečního do sobotního večera),

- muži mají mít pokrytou hlavu,

- nemá se jíst a pít, rozdělávat oheň (ani kouřit) nebo s sebou vodit zvířata?


 

Židovský hřbitov se dochoval v Dolním Bolíkově, Markvarci, Olšanech, Písečném a Velkém Pěčíně.

Velký Pěčín

obec 4,5 km severně od Dačic. Severo - západně od obce v tzv. Špitálském lese naleznete židovský hřbitov židovské obce z Telče. Nejstarší náhrobky jsou ze 17. století, poslední do r. Velký Pěčín1879, kdy byl založen nový židovský hřbitov v Telči.

židovský hřbitov u Dolního BolíkovaDolní Bolíkov

severovýchodně od Slavonic leží obec Dolní Bolíkov. 500 m jihozápadně od obce směrem do Vlastkovce naleznete u lesa židovský hřbitov zřízený koncem 18. století pro silnou židovskou náboženskou obec. Nejstarší náhrobek pochází z r. 1701, většina ze 120 dochovaných náhrobků pak z 19. a 20. století.

Markvarec

židovský hřbitov nacházející se v lese jihovýchodně nad obcí Markvarec, cca 200 m vpravo od silnice sŽidovský hřbitov - Markvarecměrem na Dačice pochází z konce 18. století. Dochovalo se zde celkem 200 náhrobků, nejstarší čitelný je z roku 1804 a nejmladší z roku 1939.

Olšany 

Olšany leží 13 km od Dačic. Židovský hřbitov z počátku 18. století se nachází na východ od obce při silnici na Heřmaneč. Dříve zde žila mezi českým obyvatelstvem i židovská menšina. Najdete zde velké množstí česky psaných náhrobků.

Písečné

Písečné se nachází 9 km jihovýchodně od Slavonic. Rozlehlý hřbitov z počátku 18. století najdete jihozápadně nad obcí v lese. Zachovalo se zde přes 400 náhrobků. Zajímavostí je, že se vpravo od márnice nachází tzv. kohenská branka. Tzv. kohanité (údajní potomci starožidovských duchovních – kohenů) podle tradice nesměli zaživa vstoupit na hřbitov, a proto i oni sami byli pohřbíváni vně hřbitova. Až od 19. století pro ně byly budovány tzv. kohenské branky,  které jim umožnili navštívit hroby příbuzných.

Další židovské památky v okolí – Telč, Třešť, Staré Město pod Landštejnem, Nová Bystřice, Jindřichův Hradec, Police, Jemnice

Nejvýznamnější lokalitou s velkým množstvím židovských památek

je židovská čtvrť v Třebíči  (40 km od Dačic) – v roce 2003 byla zapsána mezi světové památky UNESCO jako unikátní dochovaná kompaktní židovská zástavba se 123 domy, dvěma synagogami a hřbitovem, patrně nejdochovanější židovská čtvrť v Evropě.