Menu
Turistika
Turistika Dačice
nahoru
Co potřebujete vyhledat?
rozšířené vyhledávání

Cyklisté, buďte v Dačicích vítáni!

1 Rybník Zvůle je obklopen nádhernou přírodou- Na Zvůli za koupáním v přírodě, 42 km

Dačice - Toužín - Lidéřovice - Český Rudolec - Matějovec - Zvůle - Radíkov - Český Rodolec - Markvarec - Volfířov - Dačice

Popis trasy + mapka ke stažení

ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ TRASY:

 • Přírodní park Česká Kanada - přitažlivá krajina s pěknými přírodními scenériemi, rozlehlými lesy, loukami a pastvinami, rybníky a balvany; také díky drsnějšímu podnebí se podobá Kanadě na americkém kontinentu; jádro České Kanady leží mezi Kunžakem, Novou Bystřicí a Slavonicemi.
 • Přírodní památka Toužínské stráně (3,07 ha) - společenství suchomilných rostlin stepního charakteru. Při faunistickém průzkumu bylo na území přírodní památky zjištěno přes 600 druhů motýlů, z nichž vysoký podíl tvoří druhy teplomilné s vazbou na nelesní ekosystémy. Kromě motýlů se zde nachází vzácné druhy brouků a plazů. Území je na západě a východě ohraničeno bývalými lomy – západní lom představuje významnou geologickou lokalitu díky mimořádné složitosti vrásnění komplexu rulových hornin několika typů.
 • Kostel sv. Linharta v Lidéřovicích - gotický kostel z 2. třetiny 14. století, jeden z nejstarších kostelů ve střední Evropě.
 • „Malá Hluboká“ v Českém Rudolci - původně tvrz v pol. 19. století přestavěná na novogotický zámek v současné době značně zchátralý.
 • Matějovec - v obci barokní jednolodní kostel sv. Oldřicha a Linharta z 18. století; možnost přírodního koupání v Hladovém rybníku.
 • Zvůle - rybník nedaleko obce Kunžak o rozloze 10 ha s písečnými plážemi vhodný ke koupání; možnosti sportovního vyžití, ubytování i občerstvení.
 • Židovský hřbitov v Markvarci – z konce 18. století v lese jihovýchodně od obce. Dochovány jsou náhrobky většinou z 1. pol. 19. století. Pohřbívalo se zde do roku 1939.
 • Přírodní památka Olšina u Volfířova (5,81 ha) - soubor přirozených porostů submontánních potočních a prameništních olšin s velmi početnou populací bledule jarní s významnou mokřadní entomofaunou.

2 - Na románský hrad Landštejn přes zapomenutou Maříž, 46 kmRománský hrad Landštejn

Dačice – Urbaneč - Peč – Cizkrajov – Mutišov – Slavonice – Maříž – Staré Město pod Landštejnem – Landštejn – Stálkov - Peníkov - Český Rudolec – Lidéřovice – Toužín – Dačice.

Popis trasy + mapka ke stažení

ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ TRASY:

 • Cizkrajov  -  dominantou obce je kostel sv. Petra a Pavla. Na hřbitově se nachází černý litinový kříž z roku 1835 pocházející z kdysi slavných blízkých bolíkovských železáren.
 • Montserrat - původní kaple P. Marie Bolestné - v letech 1712 - 1716 přestavěná na barokní kostel po vzoru kostela ve španělském Montserratu.
 • Slavonice - památková rezervace s goticko renesančními domy (ojedinělé sklípkové klenby, bohatá sgrafitová výzdoba); přístupné podzemí; široká nabídka ubytování a stravování; kulturní akce.
 • Mařížská keramika - vesnička Maříž, v dobách nedávno minulých za železnou oponou odsouzena k zániku, je nyní magnetem pro turisty zejména díky keramice. V keramické dílně si může každý namalovat svůj vlastní hrnek.
 • Trojmezí - hraniční kámen na pomezí Čech, Moravy a Rakouska.
 • Landštejn - románský hrad s historií plnou nejasností je stále předmětem archeologického výzkumu; od dubna do října lze hrad navštívit (ceny vstupného platné v daném roce; prohlídka je bez průvodce).
 • Grázlova jeskyně - jeden z cílů Grázlovy stezky - vede po obou stranách česko-rakouské hranice místy, kde se na počátku 19. století skrýval a loupil obávaný „grázl“ Johann Georg Grasel.
 • Vodní pila Peníkov - unikátní technická památka, celodřevěná vodní pila z první třetiny 19. století na spojnici cest mezi obcemi Č. Rudolec a Stálkov.
 • „Malá Hluboká“ v Českém Rudolci - původně tvrz v pol. 19. století přestavěná na novogotický zámek v současné době značně zchátralý.
 • Kostel sv. Linharta v Lidéřovicích - gotický kostel z 2. třetiny 14. století, jeden z nejstarších kostelů ve střední Evropě.

3 - Do Telče na vyhlídku z Oslednice a zpátky přes Černíč, 31 kmRozhledna Oslednice

Dačice – Kostelní Vydří – Zadní Vydří – Kostelní Myslová – Telč – Radkov – Černíč – Malý Pěčín – Dačice.

Popis trasy + mapka ke stažení

ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ TRASY:

 • Dačická  rybniční  kaskáda - 19 samostatných  rybníků kolem 10 z nich vede cesta, která je využívána nejen cyklisty, ale oblíbili si ji také místní obyvatelé a návštěvníci k vycházkám v každém ročním období.
 • Kostelní Vydří - dominantou obce je karmelitánský klášter s kostelem Panny Marie Karmelské; klášter obývají mniši řádu karmelitánského a v jeho areálu se nachází karmelitánské nakladatelství; proti klášteru hrobka Dalbergů - pánů z Dačic - založena v roce 1914.
 • Vojtův vrch - ve zdejších lesích bylo napočítáno 1 500 mravenišť.
 • Židovský hřbitov u Velkého Pěčína - v tzv. Špitálském lese. Nejstarší náhrobky jsou ze 17. století, poslední z roku 1879, po tomto datu byl založen nový židovský hřbitov v Telči.
 • Telč - malebné náměstí lemované skupinou měšťanských domů s podloubím, které je včetně zámku zapsáno od roku 1992 na seznamu světového dědictví UNESCO; široká nabídka ubytování a stravování; kulturní akce.
 • Rozhledna Oslednice - kovová rozhledna, vysoká 34,45 m, je přístupná od roku 2000. Jak se k ní dostanete? Kolem nádraží v Telči pod železniční viadukt - odtud je to asi 500 m po žluté turistické značce, která vede už z náměstí.
 • Přírodní památka Černíčský rybník (výměra 23,66 ha, vodní plocha 10 ha) - na soutoku Moravské Dyje a Myslůvky; důležitá lokalita vodního ptactva v otevřené agrární krajině.
 • Železniční trať Telč-Dačice-Slavonice - stavba začala v červenci 1901. Několik tisíc dělníků s primitivní mechanizací pak dokončilo stavbu o 9 měsíců dříve, než se čekalo, neboť mírná zima na přelomu let 1901 a 1902 umožnila nepřerušit práci. Trať Telč - Slavonice byla slavnostně uvedena do provozu v neděli 7. září 1902 jízdou zvláštního vlaku.

4 - Kolem Javořice jen pro náročné cyklisty, 56 kmStudánka Páně pod vrcholem Javořice

Dačice – Kostelní Vydří – Mysletice – Mrákotín – Lhotka – Řásná – Klatovec – Studená – Velká Lhota - Řečice – Dačice.

Popis trasy + mapka ke stažení

ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ TRASY:

 • Kostelní Vydří - viz zajímavosti na trase 3.
 • Bradlo - vrch (681 m n. m.), pod vrcholem rozhled na Telčsko a Dačicko.
 • Dobrá Voda - barokní hornický kostelík sv. Jáchyma z r. 1682; možnost stravování a ubytování v místě.
 • Praskolesy - dva památné stromy - u silnice lípa srdčitá stará přes 300 let, na návsi lípa širokolistá stará přes 800 let s objemem kmene přes 8 m.
 • Mrákotínská žula - těžba žuly v okolních lomech; žulový monolit z Mrákotína umístěn na 3. nádvoří Pražského hradu podle návrhu architekta J. Plečnika, kde byl vztyčen u příležitosti 10. výročí vzniku Československa.
 • Přírodní rezervace Štamberk a kamenné moře - zřícenina středověkého hradu Štamberk (správně Šternberk) z r. 1 356 a množství balvanů u Lhotky tvořících „kamenné moře“.
 • Přírodní rezervace Velký pařezitý rybník - rybník umožňuje koupání
 • Javořice - nejvyšší vrchol Českomoravské vrchoviny (837 m n. m.); 162,5 m vysoký televizní vysílač z r. 1989, který nahradil původní z r. 1961.
 • Lesní Studánka Páně - odpočinkové místo pod vrcholem Javořice připomínající tajná bohoslužebná shromáždění pronásledovaných evangelíků.
 • Národní přírodní rezervace Zhejral (výměra 26,99 ha) - rybník je krajinným segmentem s vysokou ekologickou a estetickou hodnotou; pestrá vegetace. V posledních letech zde proběhl intenzivní entomologický výzkum, jehož výsledkem jsou údaje o výskytu pěti set druhů motýlů.
 • Studená - rodiště a působiště spisovatelky vesnických románů Vlasty Javořické a zakladatelů tradice masného průmyslu na jihozápadní Moravě a ve Studené - Františka a Jana Satrapových.
 • Chytrov - rybník umožňuje koupání; možnost stravování a ubytování v místě
 • Hadrava - vodní nádrž u Řečice využívaná ke koupání.
 • Velká Lhota – dva evangelické kostely - dolní z roku 1784, horní z roku 1873; v rámci tolerančního patentu vydaného císařem Josefem II. v roce 1781 zde vznikly dvě protestantské církve - luterská a reformovaná, každá měla svůj vlastní kostel a faru.
 • Dačická rybniční kaskáda - viz zajímavosti na trase 3.

5 - Kolem mlýnů na Moravské Dyji do královského města JemniceMěsto Jemnice, 38 km

Dačice – Staré Hobzí – Jemnice – Chotěbudice – Budíškovice – Dobrohošť – Bílkov – Dačice.

Popis trasy + mapka ke stažení

ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ TRASY:

 • Moravská Dyje - řeka pramení asi 4 km jihový-chodně od Třeště ve výšce 635 m n. m. Teče jižním směrem, protéká okolo Telče a Dači-cemi, v Písečném opouští ČR a na území Rakouska se u Raabsu spojuje s rakouskou Dyjí (Thaya), aby se mohla u Drosendorfu opět vrátit do Čech a pokračovat na Moravu. Její tok je dlouhý 68 km. Odvodňuje území o rozloze 630 km2.
 • Mlýny na Moravské Dyji – z Dačic do Starého Hobzí podél řeky Dyje míjíte několik více či méně zachovalých vodních mlýnů: Frelův, Hejbalův, Spálený, Wölflův a Loucký.
 • Jemnice – moravské město zažilo největší rozkvět ve středověku, kdy bylo královským horním městem; zámek z let 1661 - 1774 veřejnosti nepřístupný; upravený židovský hřbitov; severně od města hrobka knížecí rodiny Pallavicini z let 1900 - 02; možnost ubytování a stravování.
 • Budíškovice – zámek z roku 1681 v obci dnes slouží jako domov důchodců, spolu s parkem a oborou z 18. století se vzácnými druhy stromů tvoří památkově chráněný komplex.

6 - Za kláštery do Kostelního Vydří a Nové Říše, 32 kmPohled na kostel sv. Petra a Pavla v Nové Říši

Dačice – Hříšice – Červený Hrádek – Nová Říše – Zvolenovice – Radkov – Slaviboř – Myslůvka - Kostelní Vydří - Dačice.

Popis trasy + mapka ke stažení

ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ TRASY:

 • Nová Říše – premonstrátský klášter založený r. 1211 - původně ženský, v r. 1641 byl osazen mužskými členy; kostel sv. Petra a Pavla z let 1677 - 1707; možnost prohlídky (v sezóně, jinak po telefonické domluvě) kostela, kaple sv. Anny, knihovny, sálů osobností (síň hudebních skladatelů bratří Vranických, síň Jana Nováka, síň básníka Otokara Březiny), hudebního sálu a bývalých opatských pokojů.
 • Kostelní Vydří - viz zajímavosti na trase 3. 

Tipy na výlety

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
7
30
6
1
6
2
5
3
7
4
6
5
6
6
7
7
6
8
5
9
9
10
8
11
13
12
10
13
6
14
6
15
6
16
7
17
7
18
9
19
7
20
6
21
6
22
7
23
7
24
8
25
8
26
7
27
5
28
5
29
5
30
6
31
9
1
5
2
5

Plánovač tras

Poznej Dačice

Dačice z nebe

Kudy z nudy

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:114
TÝDEN:1541
CELKEM:332899