Menu
Turistika
Turistika Dačice

V pátek 5. 7. 2024 (Státní svátek) je Infocentrum Dačice otevřeno od 9:30 do 15:00 h.

nahoru
Co potřebujete vyhledat?
rozšířené vyhledávání

Z Dačic na kole

1 Rybník Zvůle je obklopen nádhernou přírodou- Na Zvůli za koupáním v přírodě, 42 km

Dačice - Toužín - Lidéřovice - Český Rudolec - Matějovec – Rožnov - Zvůle - Radíkov - Český Rodolec - Markvarec - Volfířov - Dačice

ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ TRASY:

 • Přírodní park Česká Kanada - přitažlivá krajina s pěknými přírodními scenériemi, rozlehlými lesy, loukami a pastvinami, rybníky a balvany; také díky drsnějšímu podnebí se podobá Kanadě na americkém kontinentu; jádro České Kanady leží mezi Kunžakem, Novou Bystřicí a Slavonicemi.

 • Přírodní památka Toužínské stráně (3,07 ha) - společenství suchomilných rostlin stepního charakteru; výskyt přes 600 druhů motýlů, vzácné druhy brouků a plazů; území na západě a východě ohraničeno bývalými lomy – západní lom významnou geologickou lokalitu díky mimořádné složitosti vrásnění komplexu rulových hornin několika typů;  stráně jsou součástí naučné stezky, která propojuje přírodní zajímavosti v Dačicích a blízkém okolí - informační systém instalovaný na jednotlivých zastávkách je tvořen popisem daného místa a výčtem významných živočichů a rostlin, které se zde vyskytují, přístřešek s lavičkou a stolkem poslouží ke krátkému odpočinku či občerstvení.

 • Kostel sv. Linharta v Lidéřovicích - gotický kostel ze 14. století, jeden z nejstarších ve střední Evropě; před hřbitovem stojí kamenný kříž z r. 1847.

 • „Malá Hluboká“ v Českém Rudolci - původně tvrz v pol. 19. století přestavěná na novogotický zámek (tzv. "Malá Hluboká"). Dlouho chátral, v současné době se rekonstruuje, v létě je přístupný veřejnosti. IC v místě je otevřené od května do září (od ST do NE).

 • Zámecký pivovar Český Rudolec - novodobý pivovar v České Kanadě otevřen v r. 2015. Mladinová pánev a scezovací káď (lidově "měděné varny") se nachází přímo v restauraci v budově Zámeckého penzionu. Kvasné tanky ("spilky") a ležácký sklep s ležáckými tanky jsou v bezprostředně přiléhající rekonstruované historické budově bývalé kovárny. V restauraci je k dispozici dětský koutek. Po předchozí telefonické domluvě je možná prohlídka pivovaru.

 • Matějovec – v obci barokní jednolodní kostel sv. Oldřicha a Linharta z 18. století, který byl postaven majitelem Rudolce Františkem Alexandrem Hartlem, před kostelem stojí kamenný kříž z r. 1825; možnost přírodního koupání v Hladovém rybníku.

 • Bizoní farma - penzion, restaurace, dětské hřiště a wellness centrum; možnost vydat se romantickou alejí k rybníku nebo se nechat dovézt přímo mezi stádo bizonů a prohlédnout si je z blízka.
 • Rybník Zvůle - rybník nedaleko obce Kunžak o rozloze 10 ha s písečnými plážemi vhodný ke koupání; možnosti sportovního vyžití, ubytování i občerstvení.
 • Ďáblova prdel - kamenný útvar ve tvaru lidského pozadí nedaleko rozhledny U Jakuba; cesta k ní od rozhledny dobře značena.
 • Rozhledna U Jakuba - na Havlově hoře u obce Valtínov, vysoká 40,7 m; přístup k ní buď z obce Valtínov nebo od Nového Světa.
 • Židovský hřbitov v Markvarci – z konce 18. století v lese jihovýchodně od obce; dochovány náhrobky většinou z 1. pol. 19. století; pohřbívalo se zde do roku 1939.
 • Přírodní památka Olšina u Volfířova (5,81 ha) - soubor přirozených porostů submontánních potočních a prameništních olšin s velmi početnou populací bledule jarní s významnou mokřadní entomofaunou. 

 • Volfířov – v obci původně raně gotický kostel sv. Petra a Pavla z doby kolem r. 1300.

2 - Na románský hrad Landštejn přes zapomenutou Maříž, 46 km

Dačice – Urbaneč - Peč – Cizkrajov – Mutišov – Slavonice – Maříž – Staré Město pod Landštejnem – Landštejn – Stálkov - Peníkov - Český Rudolec – Lidéřovice – Toužín – Dačice.

ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ TRASY:

 • Cizkrajov  -  dominantou   obce   je   kostel   sv.  Petra a Pavla; na hřbitově se nachází černý litinový kříž z roku 1835 pocházející z kdysi slavných blízkých bolíkovských železáren.
 • Bolíkovské železárny - založeny v r. 1810; vyráběné kotle, hrnce, desky a ozdobné kříže byly pro svou kvalitu prodávány i v Praze, Vídni a Štýrském Hradci. Ukázky litinových výrobků železáren jsou uloženy v muzeích v Dačicích a Telči, sbírku restaurovaných litinových křížů mají na hřbitově v rakouské obci Thaya. V r. 1878 pec zanikla. V bolíkovském údolí jsou na žluté turistické značce dosud zachovány zbytky pecí („sklípky“), zbytky kamenného zdiva, strusková halda a příkop, pozůstatek po vodním náhonu. Nyní je ale místo značně zarostlé a nepřehledné.
 • Židovský hřbitov u Dolního Bolíkova - založen koncem 18. století jihozápadně od obce při cestě do Vlastkovce pro silnou židovskou obec. Židovská synagoga v obci byla zbořena kolem r. 1900.
 • Cyklostezka Slavonice – Dobersberg - po 70 letech se vrátil provoz na železniční trať mezi Slavonicemi a rakouským Dobersbergem. Vlaky tu jezdily od počátku 20. století do konce druhé světové války. Pak padla železná opona a spojení se přerušilo. Nyní byla ze Slavonic do Dobersbergu zbudována 13 km dlouhá cyklostezka, která vede částečně po nevyužitém železničním náspu. Díky tomu zde není převýšení a je tak vhodná i pro rodiny s dětmi. Vezměte kolo, brusle nebo koloběžku a nechte se unášet zdejší krásnou krajinou plnou lesů a potoků. Na cyklostezku se napojíte na vlakovém nádraží ve Slavonicích.
 • Montserrat - původní kaple P. Marie Bolestné - v letech 1712 - 1716 přestavěná na barokní kostel po vzoru kostela ve španělském Montserratu.
 • Slavonice - památková rezervace s goticko renesančními domy (ojedinělé sklípkové klenby, bohatá sgrafitová výzdoba); přístupné podzemí; široká nabídka ubytování a stravování; kulturní akce.
 • Mařížská keramika - vesnička Maříž, v dobách nedávno minulých za železnou oponou odsouzena k zániku, je nyní magnetem pro turisty zejména díky keramice. V keramické dílně si může každý namalovat svůj vlastní hrnek.
 • Trojmezí - hraniční kámen na pomezí Čech, Moravy a Rakouska.

 • Landštejn - románský hrad s historií plnou nejasností je stále předmětem archeologického výzkumu; od dubna do října lze hrad navštívit (prohlídka je bez průvodce).
 • Vodní nádrž Landštejn - 2,5 km severozápadně od obce Staré Město pod Landštejnem, vznikla v r. 1973. Slouží k zajištění proti povodni a jako zdroj pitné vody pro okolí. Hráz je kamenitá, dlouhá 376 m a 23,4 m vysoká od dna nádrže. Zatopená plocha činí 40,5 ha. Přístup na hráz a k nádrži není dovolen.
 • Grázlova jeskyně - jeden z cílů Grázlovy stezky - vede po obou stranách česko-rakouské hranice místy, kde se na počátku 19. století skrýval a loupil obávaný „grázl“ Johann Georg Grasel.
 • Vodní pila Peníkov - unikátní technická památka, celodřevěná vodní pila z první třetiny 19. století na spojnici cest mezi obcemi Č. Rudolec a Stálkov.
 • „Malá Hluboká“ v Českém Rudolci – viz. zajímavosti na trase 1

 • Zámecký pivovar Český Rudolec - viz. zajímavosti na trase 1

 • Kostel sv. Linharta v Lidéřovicích - gotický kostel z 2. třetiny 14. století, jeden z nejstarších kostelů ve střední Evropě.

3 - Do Telče na vyhlídku z Oslednice a zpátky přes Černíč, 31 km

Dačice – Kostelní Vydří – Zadní Vydří – Kostelní Myslová – Telč – Radkov – Černíč – Malý Pěčín – DačRozhledna Osledniceice.

ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ TRASY:

Dačická  rybniční  kaskáda - je ojedinělá nejen na Dačicku, ale v rámci celého území našeho státu. Dačickou rybniční kaskádu tvoří 19 samostatných rybníků, kolem 10 z nich vede cesta, kterou si oblíbili jak cyklisté, tak místní obyvatelé a návštěvníci k vycházkám v každém ročním období. Na konci cesty lze pokračovat po silnici do blízkého Kostelního Vydří. Je součástí naučné stezky, která propojuje na 11 zastávkách přírodní zajímavost​i v Dačicích a blízkém okolí. Informační systém, který na kaskádě tvoří 3 zastávky, obsahuje popis daného místa s výčtem významných živočichů a rostlin, které se zde vyskytují. Tato lokalita patří mezi nejvýznačnější v tomto regionu z hlediska výskytu vodního ptactva, obojživelníků i mokřadních společenstev rostlin. (přístřešek s lavičkou a stolkem na dvou ze stanovišť).

Kostelní Vydří - dominantou obce karmelitánský klášter s kostelem Panny Marie Karmelské; klášter obývají mniši řádu karmelitánského a v jeho areálu se nachází karmelitánské nakladatelství; proti klášteru hrobka Dalbergů - pánů z Dačic, založena v roce 1914; před klášterem památné karmelitánské lípy – další zastavení naučné stezky; v dolní části obce kamenný most se sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Josefa z r. 1731 a gotický kostel Navštívení P. Marie.

Vojtův vrch - ve zdejších lesích bylo napočítáno 1 500 mravenišť.

Židovský hřbitov u Velkého Pěčína - v tzv. Špitálském lese. Nejstarší náhrobky jsou ze 17. století, poslední z roku 1879, po tomto datu byl založen nový židovský hřbitov v Telči.

Telč - náměstí lemované měšťanskými domy s podloubím bylo společně se zámkem v r. 1992 zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO; široká nabídka ubytování a stravování; kulturní akce.

Rozhledna Oslednice - kovová rozhledna vysoká 34,45 m; cesta k ní vede kolem nádraží v Telči pod železniční viadukt a odtud je to asi 500 m po žluté turistické značce.

Přírodní památka Černíčský rybník (výměra 23,66 ha, vodní plocha 10 ha) - na soutoku Moravské Dyje a Myslůvky; důležitá lokalita vodního ptactva v otevřené agrární krajině.

Jockey Club Malý Pěčín - jízda kočárem, jízda v sedle terénem či v jízdárně, speciální sportovní trénink, exkurze chovu českého teplokrevníka, vožení na ponících a prohlídka malých hospod. zvířat pro nejmenší.

Železniční trať Telč-Dačice-Slavonice - stavba začala v červenci 1901. Několik tisíc dělníků s primitivní mechanizací pak dokončilo stavbu o 9 měsíců dříve, než se čekalo, neboť mírná zima na přelomu let 1901 a 1902 umožnila nepřerušit práci. Trať Telč - Slavonice byla slavnostně uvedena do provozu v neděli 7. září 1902 jízdou zvláštního vlaku.

4 - Kolem Javořice jen pro náročné cyklisty, 56 km

JavořiceDačice – Kostelní Vydří – Mysletice – Mrákotín – Lhotka – Řásná – Klatovec – Studená – Velká Lhota - Řečice – Dačice.

ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ TRASY:

Kostelní Vydří - viz zajímavosti na trase 3.

Bradlo - vrch (681 m n. m.), pod vrcholem rozhled na Telčsko a Dačicko.

Dobrá Voda - původně hornická osada, součástí byly Lázně Jáchymovy z počátku 17. století postaveny na sirno-železitém pramenu, na jejich místě stojí nyní penzion; raně barokní kostel sv. Jáchyma pochází z r. 1682. V roce 2005 byl u kostela zřízen pomník někdejším stříbrným dolům, který je tvořen kamenem s reliéfem permoníka.

Praskolesy - dva památné stromy - u silnice lípa srdčitá stará přes 300 let, na návsi lípa širokolistá stará přes 800 let s objemem kmene přes 8 m.

Mrákotínská žula - těžba žuly v okolních lomech; žulový monolit z Mrákotína umístěn na 3. nádvoří Pražského hradu podle návrhu architekta J. Plečnika, kde byl vztyčen u příležitosti 10. výročí vzniku Československa.

Přírodní rezervace Štamberk a kamenné moře - zřícenina středověkého hradu Štamberk (správně Šternberk) z r. 1 356 a množství balvanů u Lhotky tvořících „kamenné moře“.

Přírodní rezervace Velký pařezitý rybník - rybník umožňuje koupání

Javořice - nejvyšší vrchol Českomoravské vrchoviny (837 m n. m.); 162,5 m vysoký televizní vysílač z r. 1989, který nahradil původní z r. 1961.

Lesní Studánka Páně - odpočinkové místo pod vrcholem Javořice připomínající tajná bohoslužebná shromáždění pronásledovaných evangelíků.

Národní přírodní rezervace Zhejral (výměra 26,99 ha) - rybník je krajinným segmentem s vysokou ekologickou a estetickou hodnotou; pestrá vegetace. V posledních letech zde proběhl intenzivní entomologický výzkum, jehož výsledkem jsou údaje o výskytu pěti set druhů motýlů.

Studená - rodiště a působiště spisovatelky vesnických románů Vlasty Javořické a zakladatelů tradice masného průmyslu na jihozápadní Moravě a ve Studené - Františka a Jana Satrapových.

Chytrov - rybník umožňuje koupání; možnost stravování a ubytování v místě

Hadrava - vodní nádrž u Řečice využívaná ke koupání.

Velká Lhota – dva evangelické kostely - dolní z roku 1784, horní z roku 1873; v rámci tolerančního patentu vydaného císařem Josefem II. v roce 1781 zde vznikly dvě protestantské církve - luterská a reformovaná, každá měla svůj vlastní kostel a faru.

Dačická rybniční kaskáda - viz zajímavosti na trase 3. 

5 - Kolem mlýnů na Moravské Dyji do královského města JemniceMěsto Jemnice, 38 km

Dačice – Staré Hobzí – Jemnice – Chotěbudice – Budíškovice – Dobrohošť – Bílkov – Dačice.

ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ TRASY:

Moravská Dyje - pramení asi 4 km jihovýchodně od Třeště ve výšce 635 m n. m. Teče jižním směrem, protéká okolo Telče a Dačicemi, v Písečném opouští ČR a na území Rakouska se u Raabsu spojuje s rakouskou Dyjí (Thaya), aby se mohla u Drosendorfu opět vrátit do Čech a pokračovat na Moravu. Její tok je dlouhý 68 km. Odvodňuje území o rozloze 630 km2. Jako přírodní památka je součástí naučné stezky, která propojuje přírodní zajímavost​i v Dačicích a blízkém okolí. Informační tabule vztahující se k řece a popisující místo a výčet významných živočichů a rostlin, které se zde vyskytují, se nachází na místě zvaném Valcha. Přístřešek s lavičkou a stolkem poslouží ke krátkému odpočinku, občerstven​í nebo jako úkryt před nepřízní počasí.

Mlýny na Moravské Dyji – z Dačic do Starého Hobzí podél řeky Dyje míjíte několik více či méně zachovalých vodních mlýnů: Frelův, Hejbalův, Spálený, Wölflův a Loucký.

Staré Hobzí - kostel Nanebevzetí P. Marie; barokní dvoupatrový zámek s anglickým parkem; zámek, nyní v soukromém vlastnictví, prochází nákladnou rekonstrukcí.

Jemnice – moravské město zažilo největší rozkvět ve středověku, kdy bylo královským horním městem; v zámku z let 1661 – 1774 se nachází vojenské muzeum; upravený židovský hřbitov; dochované hradby se třemi baštami a dvěma barbakány; severně od města hrobka knížecí rodiny Pallavicini z let 1900 - 02; možnost ubytování a stravování.

Budíškovice – zámek z roku 1681 v obci dnes slouží jako domov důchodců, spolu s parkem a oborou z 18. století se vzácnými druhy stromů tvoří památkově chráněný komplex.

6 - Za kláštery do Kostelního Vydří a Nové Říše, 32 km

Dačice – Hříšice – Červený Hrádek – Nová Říše – Zvolenovice – Radkov – Slaviboř – Myslůvka - Kostelní Vydří - Dačice.

ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ TRASY:

Nová Říše – premonstrátský klášter založený r. 1211 - původně ženský, v r. 1641 byl osazen mužskými členy; kostel sv. Petra a Pavla z let 1677 - 1707; možnost prohlídky (v sezóně, jinak po telefonické domluvě) kostela, kaple sv. Anny, knihovny, hudebního sálu, bývalých opatských pokojů a sálů osobností - síň rodáků (hudebních skladatelů bratří Vranických a Jana Nováka), síň básníka Otokara Březiny.

Magdalena - u silnice mezi Novou Říší a Krasonicemi kaplička sv. Magdaleny ze 17. století přestavěná na hájovnu; místo je obklopeno hlubokými lesy s četným výskytem mravenišť.

Bohuslavice – rekreační komplex nabízí jezdecké centrum a vozatajské služby, chová hospodářská zvířata (husy, pávy, kachny, krocany, bílé osly, koně, poníky…) – zvířata si mohou návštěvníci zdarma prohlédnout; součástí areálu je penzion s restaurací, obchod se suvenýry, dětské hřiště a seniorpark.

Kostelní Vydří - viz zajímavosti na trase 3. 

 

Tipy na výlety

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
6
2
6
3
8
4
9
5
9
6
8
7
10
8
7
9
8
10
9
11
8
12
8
13
8
14
10
15
6
16
7
17
6
18
6
19
6
20
9
21
10
22
7
23
6
24
6
25
6
26
7
27
8
28
6
29
6
30
6
31
6
1
6
2
6
3
9
4
9

Plánovač tras

Poznej Dačice

Dačice z nebe

Kudy z nudy

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:244
TÝDEN:244
CELKEM:346876